EFEC: Enquesta centres escolars 8a edició (còpia)

Dades generals

Nom del centre escolar *

Codi del centre escolar *

Població *

A part del programa EFEC, el seu centre escolar participa en altres activitats d'alfabetització financera on puguin assistir alumnes? *

Quina és la seva entitat de procedència? *

Quins del següents tallers has impartit? *

Com han anat els tallers en general? *


Valoració dels voluntaris

Qui ha realitzat els tallers? *

VoluntariProfessorVoluntari i professor45678910
Valoració

Creu que ha estat positiu el fet que un voluntari del sector financer hagi impartit el taller? *

SiNo345678910
Valoració

Com valora en general, els voluntaris dels tallers a la seva aula? *

12345678910
Valoració

Té algun comentari respecte cap voluntari?

12345678910
Valoració

Hi ha hagut alguna incidència? *

siNo345678910
Valoració

L'experiència com a voluntari, l'ha ajudat al seu desenvolupament personal? *

I al seu desenvolupament personal? *

Ha desenvolupat alguna/es de les següents competències amb la participació al programa?

Vol que l'apuntem per a la propera edició?


Valoració del programa EFEC

La sessió de formació *

12345678910
Valoració

El contacte voluntari - centre escolar *

12345678910
Valoració

Organització de l'equip d'EFEC *

12345678910
Valoració

Comunicació amb l'equip d'organització d'EFEC *

12345678910
Valoració

Valoració dels tallers (només cal valorar els tallers que hagin realitzat)

Administrant els teus diners

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Endeutar-se? Amb Seny!

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Inversió intel·ligent i sostenible

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Els impostos i tu

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Finances per a la Vida

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

(In)forma't per decidir

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

N'estàs Segur?

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Creu que la durada dels tallers impartits ha estat la correcte?

Administrant els teus diners

Endeutar-se? Amb Seny!

Inversió intel·ligent i sostenible

Els impostos i tu

Finances per a la Vida

(In)forma't per decidir

N'estàs Segur?

Quan temps ha invertit en la preparació del/s taller/s? *