EFECAdults - Enquesta Centres - Tallers online 2019/20 (còpia)

EFECAdults - Enquesta Centres - Tallers online 2019/20

Nom del centre *

Població *

El teu centre és... *

Consideres que el programa EFECAdults aporta valor afegit al pla d'estudis? *

Creus que és positiu el fet que un voluntari del sector financer imparteixi el taller/s online? *

Puntua de l'1 al 10 segons la teva valoració, sent 1 valoració mínima i 10 valoració màxima: *

12345678910
Com valores la metodologia i la presentació del taller/s online?
Com valores la plataforma utilitzada per impartir el taller/s online?
Com valores la impartició del taller/s per part del voluntari/s?
Quina és la teva valoració global del taller/s online rebut/s?

Tens alguna proposta per millorar la impartició dels tallers online?

Estaries interessat en participar a la propera edició d'EFEC Adults? *