Valoració formació voluntaris EFEC Adults (desembre 2019) (còpia)

Enquesta de satisfacció de la sessió de formació de voluntaris.

Data de formació *

És vostè voluntari nou o repetidor d'EFEC Adults? *

Ens podria explicar breument que l'ha dut a inscriure's al programa? *


Volem saber una mica més sobre vostè. Si us plau, contesti amb tota sinceritat aquesta enquesta, la seva opinió és molt important per a nosaltres.

Quines creu que són les seves fortaleses com a voluntari? *

Quins creu que són els seus punts més febles? *


Creu que la sessió de formació...

...ha estat amena i fàcil d'entendre? *

...li ha ofert eines per a millorar la impartició dels tallers? *

...ha cobert les seves expectatives? *

Si la resposta ha estat No a alguna pregunta, si us plau expliqui-ho:

Valori la utilitat de la sessió de formació (1 és gens útil i 10 és molt útil): *

12345678910
Valoració

Destaqui els aspectes més positius i aquells que podríem millorar a les sessions de formació. GRÀCIES PER LES SEVES APORTACIONS. *