Valoració de les Sessions de Formació d'EFEC (2021/2022)

Enquesta de satisfacció de la sessió de formació de voluntaris

Nom del voluntari *

És vostè voluntari nou o repetidor? *

Nom del formador

Què li va semblar l'exposició del formador?

12345678910
Valoració

Ens podria explicar breument què l'ha dut a participar al programa?

Volem saber una mica més sobre vostè, com es valora en... (de 1'1 al 10, on 1 és dolent i 10 és bo)

12345678910
... les seves capacitats comunicatives?
... la seva confiança personal?
... la seva empatía?
... la capacitat per dirigir grups?
... la capacitat per gestionar el temps?
... la seva creativitat?

Creu que la sessió de formació....

SiNo
... ha cobert tots els temes rellevants per als voluntaris?
... li ha permès aprendre tècniques de formació?
... li ha permès obtenir una visió més amplia del programa)
... la formació ha estat amena i fàcil d'entendre?

Valori la utilitat de la sessió de formació

12345678910
Valoració

Creu que hi ha hagur suficient temps per a cobrir el temes rellevants?

Hi ha alguna cosa que desitjaria aportar?

Si coneix cap centre que vulgui participar al programa EFEC, preguem que ens ho expliqui per tal que ens puguem posar en contacte.