Valoració formació voluntaris EFEC 28/10/19

Enquesta de satisfacció de la sessió de formació de voluntaris

Nom del voluntari

Nom del formador

Què li ha semblat la exposició del formador?

12345678910
Valoració

Data de la formació *

Ens podria explicar breument què l'ha dut a apuntar-se al programa?

Volem saber una mica més sobre vostè, com es valora en... (del 1 al 10 on 1 és dolent i 10 es bo)

12345678910
...les seves capacitats comunicatives?
...la seva confiança personal?
...la seva empatia?
...la capacitat per dirigir grups?
...la capacitat per gestionar el temps?
...la seva creativitat?

Creu que la sessió de formació

SiNo
...ha cobert tots els temes rellevants per als voluntaris?
...li ha permès aprendre tècniques de formació?
...li ha permès obtenir una visió més amplia del programa?
...la formació ha estat amena i fàcil d'entendre?
Si la resposta ha estat NO a alguna pregunta, si us plau expliqui-ho:

Valori la utilitat de la sessió de formació

12345678910
Valoració

Creu que ha hagut suficient temps per a cobrir tots els temes rellevants?

Alguna cosa que desitjaria aportar?

Si coneix cap centre que vulgui participar al programa EFEC, preguem que ens ho expliqui per tal que ens puguem posar en contacte.